border=0

საავტორო უფლებების მფლობელები

გათავისუფლებისას გამოქვეყნებული ყველა მასალა გამოაქვეყნებს მხოლოდ გაცნობათათვის, მათ მიიღებენ პორტალის რედაქტორების მიერ უფასო წყაროებიდან და მსოფლიო ქსელიდან "სამართლიანი გამოყენება" (სამართლიანი გამოყენება) შესაბამისად.

რუსეთის ფედერაციის კანონის შესაბამისად, "სამართლიანი გამოყენების" განსაზღვრა ხორციელდება 09/07/1993 წ. №1011-1, "საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ" სამართლებრივი აქტებით :

ხელოვნება 19 - ავტორის თანხმობის გარეშე და ავტორისთვის ანაზღაურების გარეშე გადახდის გარეშე.

მუხლი 20 - მასალის ასლის გამოყენება.

მუხლი 21. თავისუფალი მასალის თავისუფალი გამოყენება, რომელიც მუდმივად იმყოფება თავისუფალი ვიზიტების ადგილას.

მუხლი 22. თავისუფალი საზოგადოებრივი საქმიანობა.

საავტორო უფლებების მფლობელი

თუ თქვენ აღმოაჩენთ მასალას ჩვენს პორტალზე, ავტორიზაციის უფლებით, რომელსაც ეკუთვნის კანონი და თქვენ უარს აცხადებთ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით , ჩვენ დაუყოვნებლივ მიიღებთ შესაბამის ზომებს და ამოიღონ მასალის რესურსი ან შეცვალოთ იგი თქვენი სურვილის მიხედვით.

ამ პროცედურის განსახორციელებლად, უფლებადამცველმა უნდა გააგზავნოს პორტალი რედაქტორები ელექტრონული ფოსტით შემდეგი თანდართული:

  • დოკუმენტის დასკანერებული ასლი, რომლის დროსაც თქვენ ხართ გარკვეული მასალათა საავტორო უფლებების მფლობელი. დოკუმენტში უნდა შეიცავდეს: ნოტარიულად ან სხვა უფლებამოსილი პირის შტამპი, დეტალები და ხელმოწერა. ან სხვა
  • საავტორო უფლებების მფლობელის სტატუსის მქონე კომპანიის ელექტრონული ფოსტა, ოფიციალურად დაადასტურა.
  • სამუშაოს ექსკლუზიური უფლებების დადასტურება.
  • სხვა მონაცემები, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნება თქვენ, როგორც საავტორო უფლებების მფლობელი, იდენტიფიცირების გარეშე.
  • პირდაპირი ბმულები პორტალზე, სადაც გამოქვეყნდება ნამუშევარი, რომელიც ექვემდებარება რედაქტირებას ან წაშლას.

იმ შემთხვევაში, თუ რედაქტორმა რედაქტორებმა დაადგინეს, როგორც საავტორო უფლებების მფლობელი, მაშინ 48 საათის განმავლობაში თქვენ ვალდებული ხართ წაშალოთ მასალა საიტზე, საავტორო უფლებები, რომელიც ეკუთვნის თქვენს კანონს, ან მოგაწვდით ნებართვას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არ იმოქმედა თქვენზე საავტორო უფლებების მფლობელი.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ

  • სარედაქციო გათავისუფლება - საიჯარო მასალა იტოვებს უფლებას, გამოაქვეყნოს საიტის ნებისმიერი ელექტრონული მასალა.
  • კანონის შესაბამისად, საავტორო უფლების კონცეფცია არ ვრცელდება რაიმე სახის საინფორმაციო ან საინფორმაციო შეტყობინებასთან დაკავშირებით (თუმცა, შესაძლოა, მანამ დაარღვიოს "ხელშეკრულების გამოყენების შესახებ შეთანხმება".

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა ყურადღება მივაქციოთ იმ ფაქტს, რომ გაავრცელოს წერილობითი ფორმები, რომლებიც ეხება პირდაპირ ან არაპირდაპირ საფრთხეს, ან (ან) მოთხოვნებს, რომლებიც არ არის მხარდაჭერილი სამართლებრივი საფუძვლების მიერ.

ნებისმიერი მონაცემები - გათავისუფლებული ფაილებიდან გამოქვეყნებული ტექსტები, ფოტოები, ვიდეოები და სხვა მასალები არ ეკუთვნის გათავისუფლებას - ქარტიის უფლებას, ავტორობის უფლების მფლობელი ეკუთვნის მხოლოდ ამ იურიდიულ საფუძვლებს, თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული.

საიტის ადმინისტრირების კავშირი

opros-po-situ@yandex.ru v opros-po-situ@yandex.ru